Кой-защо ҩ About me

Здравейте, аз съм Деница!
Завършила съм „История на изкуствата“ и се занимавам с изследователска дейност. Да се ровя по старите архиви винаги е голямо приключение, но най-много обичам да пътувам по стъпките на изследователи и пътешественици в търсене на забравени предания и легенди.
Обичам Балканите и чешитлъка на местните. Вдъхновяват ме онези моменти когато мога да приседна на пейката до някой непознат и от дума на дума да събера онези истории, които толкова са вълнували предците ни.
ҩ
Hallo, I’m Denitsa!
I graduated with an Art History degree and I am interested in doing research projects. I like to work with old archives and to travel in the footsteps of explorers and travelers in search of forgotten traditions and legends. I love the Balkans, the local mentality and specific national communication. But most of all I really enjoy to sit on a bench next to a stranger and from one word to another to collect all those stories that belonged to our ancestors.

Advertisements