За Румъния и малкия дървен стан / Romania and the little wooden loom

Когато пътувате из Румъния имате чувството, че минавате от една страна в друга – Трансилвания, Влахия и Молдова. Толкова различни в езиково и културно отношение може да ви се сторят те! И фолклорът им е разнообразен, имайки предвид историческия контекст и влиянията, които той оказва съответно в Трансилвания от Австро-Унгария, в Молдова от руския фолклор … Continue reading За Румъния и малкия дървен стан / Romania and the little wooden loom

Advertisements

Мънистото – магическото кръгче. Част 1 / The Magical Circle. Part 1

Някога много отдавна, но не чак толкова назад във времето... хората все още помнели гласа на Природата. Това били времена, когато циклите в природата били ритуално посрещани и изпращани, обработката на земята била най-важната задача на общността, а тъмните нощи били изпълнени от същества, чиито стъпки все още отекват в планините. Фолклорните вярвания на българите, … Continue reading Мънистото – магическото кръгче. Част 1 / The Magical Circle. Part 1

История на мънистата. Част 1 / A History of Beads. Part 1

Представете си тези малки стъклени мъниста. Колко стара мислите, че е тяхната история? Употребата и производството на мъниста е сред най-древните форми на изкуство, израз на социален статут, власт и търговия. Но те са имали и апотропейна функция – предпазваща от беди и лоши демони. Така че красивите накити, които познаваме от музейните експозиции, са … Continue reading История на мънистата. Част 1 / A History of Beads. Part 1