За проекта ҩ About the Project

„Сукница“ е образователна онлайн платформа, която пътува из времето и пространството и разказва истории за мъниста и техните скрити послания. Самото име „сукница“ означава мънистена гривна и това е един от начините, по който хората в Родопите наричат тези традиционни накити, плетени на една кука. Но тяхната история излиза от границите на Родопите и тръгва из целия Балкан, някъде между селата и големите етнографски музеи, скритите архиви и черно-белите снимки, сред разкази на съвременни майстори плетачи… за да разберем по какво си приличат и какво отличава едни от други традиционните мънистени плетки.

И ако случайно видите баба си как тихичко ниже мънисто по мънисто, припявайки някоя стара забравена песен, приседнете до нея и се вслушайте! Навярно тя ще ви сподели историите на нейната собствена баба, която някога много отдавна е седяла тихичко и е низала мънисто по мънисто.

ҩ

“Suknica” is a beaded bracelet. This is one of the names that people from the Rhodope Mountains (Rhodopi or Rodopi) in Bulgaria use for the crocheted string beads and necklaces. The history of these traditional jewelry dates back to a time when the young girl’s skilful hands were stringing and crocheted colorful bead embroidery to decorate their traditional costumes. But they did not have only an aesthetic purpose – all these colorful necklaces and bracelets were protecting the women, men and children from the evil forces, or “evil eye”, like our grandmothers in the Balkans used to say.

This project aims to tell the story of an old traditional technique of crocheted string beads and jewelry and to study the origin of these colorful beads around the Balkans.

And if you happen to see your own grandmother quietly sitting and stringing bead by bead, sit down beside her and listen carefully! Perhaps she will share with you the stories of her own grandmother, who once upon a time a long time ago, was sitting quietly and stringing bead by bead.

Advertisements